Tin tức

Tin tức

 1. PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ MỚI NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2035 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

  PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ MỚI NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2035 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

  PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ MỚI NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2035 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
 2. Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch

  Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch

  Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.
 3. Cơ hội đầu tu bất động sản tại Nhơn Trạch

  Cơ hội đầu tu bất động sản tại Nhơn Trạch

  Chọn kênh đầu tư an toàn , ít rủi ro , đó là một trong những nỗi lo lắng của quí khách hàng hiện nay , hãy đến daiphuocland.net quí khách hàng sẽ gặp một đội ngũ chuyên nghiệp từ khâu tư vấn đến luật sư giỏi sẽ đồng hành cùng bạn